I løpet av de første sju månedene av 2010 har Husbanken region Bodø lånt ut 221 millioner kroner i startlån til kommuner i Nordland og Sør-Troms. Det er 65 millioner kroner mer enn på samme tidspunkt i fjor, og er ei økning på over 40 prosent. 221 millioner kroner har kommet innbyggere i Nordland og […]

Continue reading about Startlån fra kommunene kan være løsninga for de som vil etablere seg på boligmarkedet.

admin on July 29th, 2010

Startlån fra kommunene kan være løsningen for de som har problemer med å etablere seg på boligmarkedet. Startlån fra kommunene kan være løsningen for de som har problemer med å etablere seg på boligmarkedet. Startlån kan da bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne […]

Continue reading about En start til egen bolig